Otagi Nembutsu-ji - Arashiyama
             Otagi Nembutsu-ji - Arashiyama

Ponto cho Kyoto

Shinjuku Tokyo

Tsukiji Market Tokyo

Temple Town Takayama

Arashiyama 2018

family photo by Terin (Kyo Tours)

 

 

 

© 2008-2018 dicktaylorphotos.com